Alternatieve Boekenbeurs 2020

Alternatieve Boekenbeurs 2020

© Dieter Dewulf
met 300 auteurs in een boekenmarathon.

Met een heuse boekenmarathon van 1 tot 11 november biedt Boek.be een alternatief voor het niet plaatsvinden van de jaarlijkse Boekenbeurs en dit volledig Corona-proof. 

“Op deze manier blijven we trouw aan onze missie en DNA, auteurs en lezers met mekaar in contact brengen via een creatief programma, en het boek onder de aandacht houden om de boekenverkoop te stimuleren” aldus Vé Bobelyn, voorzitter Gau en verantwoordelijke Boekenbeurs. 

 

Door het niet kunnen uitrollen van het herstelplan 2020 ingevolge de Coronacrisis, en vooral door het  noodzakelijke annuleren van de enige  inkomstenbron de jaarlijkse Boekenbeurs, goed voor meer dan 120.000 bezoekers en een budget van 2,2 miljoen euro, zit Boek.bemomenteel in zeer zwaar weer.

   

Sinds april 2020, moment van voorinschrijvingen voor de Boekenbeurs,  vielen de inkomsten volledig stil en ondanks een kostenreductieoperatie en technische werkloosheid voor de meeste personeelsleden lopen de schulden hoog op. Daarom dringen drastische herstructureringsmaatregelen zich op. 

Er wordt in de eerste plaats gezocht naar een oplossing voor de afbetaling van de schulden uit het verleden, dit door een schuldherschikking en door de opbrengst uit de verkoop van het Huis van het Boek. Hiervoor werd ook gerechtelijke bescherming tegen de schuldeisers gevraagd en een gerechtelijke reorganisatie voorgesteld. De ondernemingsrechtbank heeft dit op 18 september positief beoordeeld.  Met de schuldeisers wordt de volgende weken gepraat om te zoeken naar een oplossing.  

Om de continuïteit te verzekeren en een duurzaam perspectief te creëren met het oog op 2021 en verder, werd reeds een extra financiële inspanning gevraagd aan de ledenverenigingen. Gau (Groep Algemene Uitgevers) en Gewu (Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers) hebben een financieringsplan goedgekeurd en zorgen voor een extra budgettaire bijdrage naar draagkracht. Een strikte cashplanning met drastische beperking van de uitgaven moet nauwgezet opgevolgd worden. Een oplossing wordt gezocht voor een tiental personeelsleden die momenteel nog in technische werkloosheid zitten. 

Boek.be zal noodgedwongen in haar personeelsbestand en in haar opdrachten moeten schrappen. De organisatie zal dan in de eerste plaats haar focus leggen op beleidsvorming, vertegenwoordiging en (o.a. juridische) bijstand voor de sector, dit door uitbreiding van de werking van het kenniscentrum. 

 

Op basis van dit plan voor 2020 en op basis van de werkingsplannen voor 2021 stelde de VVB, dit is de vereniging van boekverkopers vast dat Boek.be niet langer tegemoet kan komen aan de noden van de VVB. Daarom heeft de Vereniging Vlaamse Boekverkopers beslist niet langer deel uit te zullen maken van Boek.be.

 

Ondertussen wordt ook de continuïteit verzekerd door de organisatie van een alternatieve Boekenbeurs van 1 tot 11 november rond een heuse boekenmarathon. Hiervoor heeft reeds een twintigtal uitgevers zich ingeschreven, en hebben meer dan 300 auteurs zich geëngageerd.  

Ook wordt er verder gewerkt aan de strategie en de activiteitenplannen voor 2021 en de verdere toekomst. Dit met een kleiner team rond het kenniscentrum. De opgebouwde knowhow rond de boekenmarkt, de internationalisering en digitalisering blijft zo geconsolideerd ten dienste van de leden uitgevers.

Met een heuse boekenmarathon van 1 tot 11 november biedt Boek.be een alternatief voor het niet plaatsvinden van de jaarlijkse Boekenbeurs en dit volledig Corona-proof. 

“Op deze manier blijven we trouw aan onze missie en DNA, auteurs en lezers met mekaar in contact brengen via een creatief programma, en het boek onder de aandacht houden om de boekenverkoop te stimuleren” aldus Vé Bobelyn, voorzitter Gau en verantwoordelijke Boekenbeurs. 

 

Door het niet kunnen uitrollen van het herstelplan 2020 ingevolge de Coronacrisis, en vooral door het  noodzakelijke annuleren van de enige  inkomstenbron de jaarlijkse Boekenbeurs, goed voor meer dan 120.000 bezoekers en een budget van 2,2 miljoen euro, zit Boek.bemomenteel in zeer zwaar weer.

   

Sinds april 2020, moment van voorinschrijvingen voor de Boekenbeurs,  vielen de inkomsten volledig stil en ondanks een kostenreductieoperatie en technische werkloosheid voor de meeste personeelsleden lopen de schulden hoog op. Daarom dringen drastische herstructureringsmaatregelen zich op. 

Er wordt in de eerste plaats gezocht naar een oplossing voor de afbetaling van de schulden uit het verleden, dit door een schuldherschikking en door de opbrengst uit de verkoop van het Huis van het Boek. Hiervoor werd ook gerechtelijke bescherming tegen de schuldeisers gevraagd en een gerechtelijke reorganisatie voorgesteld. De ondernemingsrechtbank heeft dit op 18 september positief beoordeeld.  Met de schuldeisers wordt de volgende weken gepraat om te zoeken naar een oplossing.  

Om de continuïteit te verzekeren en een duurzaam perspectief te creëren met het oog op 2021 en verder, werd reeds een extra financiële inspanning gevraagd aan de ledenverenigingen. Gau (Groep Algemene Uitgevers) en Gewu (Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers) hebben een financieringsplan goedgekeurd en zorgen voor een extra budgettaire bijdrage naar draagkracht. Een strikte cashplanning met drastische beperking van de uitgaven moet nauwgezet opgevolgd worden. Een oplossing wordt gezocht voor een tiental personeelsleden die momenteel nog in technische werkloosheid zitten. 

Boek.be zal noodgedwongen in haar personeelsbestand en in haar opdrachten moeten schrappen. De organisatie zal dan in de eerste plaats haar focus leggen op beleidsvorming, vertegenwoordiging en (o.a. juridische) bijstand voor de sector, dit door uitbreiding van de werking van het kenniscentrum. 

 

Op basis van dit plan voor 2020 en op basis van de werkingsplannen voor 2021 stelde de VVB, dit is de vereniging van boekverkopers vast dat Boek.be niet langer tegemoet kan komen aan de noden van de VVB. Daarom heeft de Vereniging Vlaamse Boekverkopers beslist niet langer deel uit te zullen maken van Boek.be.

 

Ondertussen wordt ook de continuïteit verzekerd door de organisatie van een alternatieve Boekenbeurs van 1 tot 11 november rond een heuse boekenmarathon. Hiervoor heeft reeds een twintigtal uitgevers zich ingeschreven, en hebben meer dan 300 auteurs zich geëngageerd.  

Ook wordt er verder gewerkt aan de strategie en de activiteitenplannen voor 2021 en de verdere toekomst. Dit met een kleiner team rond het kenniscentrum. De opgebouwde knowhow rond de boekenmarkt, de internationalisering en digitalisering blijft zo geconsolideerd ten dienste van de leden uitgevers.

Related bio's:
Vé Bobelyn