Staking de bij de VRT

Staking de bij de VRT

© VRT
Mededeling van de VRT-directie

De VRT spreekt haar uitdrukkelijke afkeuring uit over de aanhoudende en beschadigende berichtgeving waarbij confidentiële informatie over contracten van de VRT onrechtmatig publiekelijk wordt gemaakt. Dit is ontoelaatbaar.

De VRT kan noch wenst hier inhoudelijk op te reageren. Het betreft contracten die gedekt zijn door een confidentialiteitsverbintenis. De VRT spreekt haar bezorgdheid en uitdrukkelijke afkeuring omtrent dergelijke lekken uit en roept alle betrokkenen op om in het belang van de VRT de sereniteit te bewaren.

De VRT wil uitdrukkelijk het vertrouwen uitspreken in de medewerkers die deze dossiers hebben behandeld. De VRT werkt met een gedocumenteerd en gedetailleerd systeem van financiële delegatie, waarbij elk contract op het afgesproken niveau wordt ondertekend, oplopend tot de CEO. Die financiële delegatieregeling werd in deze dossiers gevolgd en toegepast. De vermelde externe partijen zijn kwaliteitsvolle mensen en productiehuizen waarin de VRT het volste vertrouwen heeft.

Namens de directie, Leo Hellemans, CEO van de VRT

Related bio's:
Tags:
VRT