De Inspecteur pleit voor een ombudsdienst voor de bouw

De Inspecteur pleit voor een ombudsdienst voor de bouw

© Radio2
Radio 2 brengt een hele week lang getuigenissen van (ver)bouwers met een baksteen óp de maag

In de eerste week van het nieuwe radioseizoen brengt Sven Pichal in De Inspecteur getuigenissen van (ver)bouwers met een baksteen op - in plaats van in - de maag. Er bestaan tal van ombudsdiensten: voor de post, de Telecom, verzekeringen, zelfs voor de verschillende overheden in ons land. Eén ombudsdienst bestaat er echter niet: die voor de bouwDe Inspecteur krijgt nochtans voortdurend verhalen binnen waaruit blijkt dat die broodnodig is. Aan de hand van straffe getuigenissen wil hij deze week bewijzen dat bouwers en verbouwers nog te vaak in de kou blijven staan. Hij roept de Radio 2-luisteraars op om mee druk te zetten om de bouwende consument extra te beschermen.

Bouwweek bij De Inspecteur: 4 getuigenissen

Helse renovatie van een nieuwbouwwoning

Els en Dominique dromen van een kleine nieuwbouwwoning in Turnhout, maar tijdens de werken loopt zowat alles mis wat er mis kan lopen. De waterkering ontbreekt, er sijpelt water langs de ramen binnen, voor de isolatie werden de verkeerde materialen gebruikt, de riolering is verkeerd en de badkamertegels vallen van de muur. Els en Dominique moeten vanaf dag één hun nieuwbouwwoning renoveren. De aannemer en de architect schuiven tijdens de zenuwslopende rechtszaak de schuld in de schoenen van het koppel. Het vonnis dat toch in hun voordeel is, levert niets op, want dan blijkt de aannemer failliet.

Verborgen kelder

Sven renoveert een huis in Passendale en ontdekt per ongeluk onder twee treden van een houten trap een verborgen kelder. Toen hij het huis enkele jaren geleden kocht, was er nochtans geen sprake van een kelder. Wat eerst nog goed nieuws lijkt, draait uit op een opdoffer. Het betonnen keldergewelf blijkt volledig verrot en dus staat een deel van zijn huis op een rotte betonnen plaat. Een verborgen gebrek van jewelste. 

Malafide aannemer

Sarah en Cloé bouwen samen een huis in Liedekerke. Hun architect raadt hen een aannemer aan. Ze betalen twee keer een voorschot, voor een bedrag van 36.000 euro. De werken die in het begin nog lijken te vorderen, vallen hoe langer hoe meer stil, tot de aannemer hen helemaal in de steek laat. Al het werk dat intussen gebeurd is, blijkt bovendien waardeloos. De aannemer sluit de boeken, waardoor ook hier het geld voorgoed vergeten lijkt. Al hoopt het koppel samen met hun ouders dat de politie en het parket hun zaak serieus nemen. Van de aannemer vermoeden ze dat die intussen opnieuw actief is.

Barsten in de buitenmuren

Rik laat de spouwmuren van zijn huis in Oudenaarde vol isolatie blazen, maar op de dag van afspraak lijken de arbeiders eerder klungelaars en ontstaat er een discussie tussen de collega’s. De werken worden nooit echt correct afgewerkt en Rik laat de bouwploeg opkrassen, maar niet veel later ontstaan er barsten in de buitenmuren. Een bevriend aannemer beweert dat zijn muren zullen blijven scheuren, omdat het foute product is gebruikt.

Is er dan geen oplossing?

Er is een algemene “consumentenombudsdienst” en er bestaat een “verzoeningscommissie bouw”, maar die hebben allebei hun beperkingen. De verzoeningscommissie bevestigt zelf ook dat een deel van de bouwproblemen tussen de plooien valt, want als de tegenpartij niet met de commissie in zee wil, kan de consument er niet terecht.

De verzoeningscommissie én ook Test Aankoop zijn deze week te gast bij De Inspecteur. Ze steunen de eis van De Inspecteur om werk te maken van een ombudsdienst die breder bekend is bij het publiek. Vooral omdat het bij bouwzorgen vaak om grote bedragen gaat en het vaak erg complexe materie is.

Simon November, woordvoerder Test Aankoop:
"Een ombudsdienst voor de bouw zou zeker een meerwaarde zijn, al is het maar omdat het voor de consument dan transparanter is waar hij terechtkan met zijn vragen. Een ombudsdienst kan bovendien meer doen dan wat de verzoeningscommissie bouw nu doet. Problemen of vragen zouden al opgelost kunnen worden zonder specifieke experts in te zetten. De politiek moet aan de slag, want op beleidsmatig vlak is er veel werk aan de winkel wat de bouw betreft."

Sven Pichal hoopt dat de politiek, de bestaande instanties en de bouworganisaties mee hun schouders willen zetten onder deze eis. En een klein jaar na de Pano-reportage over bouwzorgen zal hij ook aan justitieminister Koen Geens vragen wat er van zijn beloftes is gekomen om een prioriteit te maken van de strijd tegen malafide aannemers. Hij hoopt ook dat de onderhandelaars van de federale regering werk willen maken van de ombudsdienst.

De Inspecteur: vanaf maandag 2 september, elke weekdag van 8.00 tot 9.00 uur op Radio 2.

Related bio's:
Sven Pichal